skip to Main Content
3-daagse opleiding LEREN LEREN Methode
Deze opleiding maakt ook deel uit van de opleiding tot Didactisch Leerspecialist

3-daagse opleiding LEREN LEREN Methode

Als bevoegd opleider van Instituut Kind in Beeld bieden wij op onze locatie leerkrachten, schoolteams, onderwijsprofessionals, coaches, therapeuten, (ortho)pedagogen, logopedisten en andere jeugdbegeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren om de LEREN LEREN Methode zelfstandig aan te bieden aan jeugd binnen school en/of praktijk.

Middels een geheel verzorgde 3-daagse opleiding raak je bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken, het lerende brein, en specialiseer je je in de drie unieke programma’s van de LEREN LEREN Methode.

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van de geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en een visuele denkvoorkeur enorm positief gebleken.

Aan de orde komen

 1. Het brein en de werking van de hersenen
 2. Theorie en praktijk van het visuele en verbale leersysteem
 3. Visuele leertechnieken/werkvormen
 4. Zelfvertrouwen en ontspanningsoefeningen
 5. Het geheugen (technieken en persoonlijke test)
 6. De kleurmethode voor tekstbegrip en tekstverdieping
 7. Inzicht in de taalstructuur – woordbeeld – automatiseren
 8. letterKlankStad Methode (fonologie en automatisering)
 9. Plannen – spreekbeurt – boekverslag – notuleren – werkstuk
 10. De Concept map voor overzicht en inzicht
 11. Taal tekenen (leren tekenen van je verhaal)
 12. ‘Belbin Team Toppers’ (kwaliteiten en talenten herkennen)
 13. Het complete basisschool programma van 8 samenkomsten met werkbladen
 14. Het complete 12+ programma voor VO, MBO en HBO met werkbladen

Indeling opleiding

 

De eerste cursusdag richten we ons op de achtergrond en theorie van het brein, effectief leren, communiceren en de twee manieren van informatieverwerking. Deze dag geeft inzicht in de eigen manier van communiceren, leren, lesgeven en informatieverwerking. Heel confronterend soms. Je wordt je ook bewust hoe de verdeling is tussen je visuele en verbale capaciteiten en de effecten daarvan in het dagelijks leven. De werkvormen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de eigen denk- en leerstrategieën. Je kunt deze kennis aanbieden als training binnen bedrijven of in individuele begeleiding. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De tweede cursusdag is gericht op het effectief leren leren, plannen en het inzetten van de eigen oorspronkelijke visuele talenten. Het onthouden van informatie en kennis d.m.v. unieke technieken, en het verwerken en toepassen. Je kunt deze studievaardigheidslessen zelfstandig geven aan leerlingen (klassikaal binnen mentoruren of tijdens individuele begeleiding). Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De derde cursusdag is gericht op de basis van het leren. Insteek zijn de basale leerprincipes, zoals: automatiseren, ordenen van gedachten, structuur aanbrengen in informatie, visualiseren en inzicht in de noodzakelijke overstap van de visuele naar de verbale leerstrategie op school. Er is aandacht voor volgorde, detail en analyse. Tevens wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen en presentatietechnieken. Je kunt deze kennis klassikaal en bij individuele (RT)begeleiding inzetten. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

Complementair

De inhoud van de drie dagen is complementair. De werkvormen kunnen door elkaar, naar doel en doelgroep, worden ingezet. Zowel klassikaal als individueel.

Toelating en licentie

Toelating tot de opleiding geschiedt met cv-screening. Hierbij staan motivatie en ervaring met het begeleiden van jeugd en/of (jong)volwassenen centraal. Er wordt gewerkt met kleine groepen, derhalve is het aantal deelnemers beperkt.

Licentie LEREN LEREN Methode

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft je het recht om met deze kennis binnen je school/praktijk te werken. Je ontvangt alle (digitale) werkbladen, handleidingen en het officiële Instituut Kind in Beeld-certificaat op naam dat recht geeft op registratie en aansluiting als bevoegd professional tot en met 31 juli van het schooljaar waarin je de opleiding voltooit. Deze aansluiting geeft recht op:

*vermelding als bevoegd trainer op de website van de LEREN LEREN Methode met naam, plaats, website en e-mailadres
*het ontvangen van de interne nieuwsbrief met nieuwe informatie/materiaal
*gratis inlog naar de downloads (inlogcodes worden jaarlijks gewijzigd)
*deelname aan eventuele symposia, workshops en/of studiedagen
*het voeren van een speciaal digitaal trainerslogo op de eigen website
*de mogelijkheid opleidingsdagen nogmaals te volgen (herhalen) tegen alleen de locatiekosten
*de mogelijkheid boeken en materialen met korting aan te schaffen

Licentie verlengen

Elke aangesloten professional ontvangt jaarlijks in juni een nota van € 95,- die voor 15 juli betaald moet zijn om het daaropvolgende schooljaar aangesloten te blijven in ons trainersbestand. Hiermee continueer je de aansluitrechten, zoals hierboven vermeld.
Indien je jouw aansluitlicentie niet verlengt, kun je gewoon met de opgedane kennis blijven werken, maar word je uitgeschreven uit ons bestand en vervallen de genoemde rechten, waaronder ook het voeren van het bevoegdheidslogo.

Let op: om de kwaliteit van onze trainers te waarborgen is het niet mogelijk om een jaar ‘over te slaan’ en vervolgens weer in te stappen.

Investering

Het tarief voor deze driedaagse opleiding is: € 1.750,- (btw-vrij).

Inclusief:
-Lunch/koffie/thee
-Handleiding Basis Denksystemen
-Handleiding programma VO/MBO
-Handleiding programma PO
-Boek Beelddenken, visueel leren en werken
-Bijbehorende werkboek Beelddenken, visueel leren en werken voor jeugd
-Werkmateriaal
-Licentie voor onbeperkt gebruik kennis
-Aansluiting als professional gedurende het lopende schooljaar. Deze kan elk schooljaar verlengd worden voor € 95,-

 

Aanmelden

Voor in company training; neem contact op voor het doen van een aanvraag.

Data driedaagse opleiding in Castricum:

5 – 6 – 7 februari 2024 (klik op de link om aan te melden)

21- 22- 23 oktober 2024 (klik op de link om aan te melden)

 

Deze driedaagse opleiding maakt tevens deel uit van de jaaropleiding tot Didactisch Leerspecialist. Mocht je interesse hebben in de gehele opleiding, vraag dan hier de studiegids aan.

Back To Top