skip to Main Content

Ga er op uit met je gezin én maak gebruik van een online gesprek met Annemieke.

Enkele weken na jullie dag volgt een persoonlijk online of telefonisch coachgesprek. In dit gesprek kun je de opbrengsten van de dag delen en mogelijke vragen stellen. Dit gesprek zorgt voor borging van de op deze dag opgedane inzichten en ervaringen.

Ja, wij willen deze gezinsdag doen!
dit veld niet invullen s.v.p.

Back To Top