skip to Main Content

Training ‘Basisdenksystemen’

Met je team aan de slag. Is je team ook toe aan het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie?

Alle kinderen worden geboren als beelddenkers. Tijdens de schoolperiode ontwikkelt een ieder een voorkeursdenksysteem. Welke gevolgen heeft dat op school en in je leven? Hoe interacteer jij met je omgeving? Wat neem je bij je leerlingen en collega’s waar?

Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzichttoetsen en effectieve praktijk-oefeningen krijgen de deelnemers in deze training inzicht in hun eigen denksysteem en dat van de ander.

Voor wie?

Geschikt voor onderwijsteams, managementteams en directieteams.

Wat houdt de training in?

De training Basis Denksystemen beslaat één dag en richt zich op zowel beelddenken als taaldenken. In deze training leer je speciale visuele werktechnieken die aansluiten bij beide denksystemen. Beproefd en effectief bij tekstbegrip, notuleren, plannen, brainstormen, communicatie en motivatie. De unieke non-verbale intervisiemethode geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Deze training legt de basis voor echt samenwerken en samen leren. Deelnemers worden zich bewust van op het eerste gezicht niet-waarneembare processen.

Meer weten?

Download hier de brochure.

Back To Top