skip to Main Content

Hoe succesvol ben jij?

In ons werk en privé-leven bepaalt je gedrag in grote mate of je wel of niet succesvol bent. Dat wat je op onbewust niveau doet heeft grote invloed op ons dagelijks handelen. Zelfs als je weet dat je iets niet zou moeten doen, we hebben de neiging dat gedrag toch te vertonen.

Onze voorkeur-stijl is zo sterk, dat het ons gedrag in sterke mate bepaalt. Inzicht in je gedrag helpt je om je talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt je bewust van het effect van je gedrag, hoe je effectiever kunt handelen.

Training ‘Effectief en flexibel communiceren’

Voor teams is het waardevol om ook van elkaar te weten welke voorkeur-stijl een ieder heeft. Binnen de Training ‘Effectief en flexibel communiceren’ wordt dit o.a. aan bod gebracht.

Inzicht in je eigen persoonlijkheid en in die van anderen biedt een basis voor reflectie, effectieve communicatie en het gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Zo kun je helderder met elkaar communiceren en rekening houden met elkaars sterke punten en valkuilen. Elk type heeft zijn sterktes en zwaktes, communiceert op een eigen manier, voelt zich prettig in verschillende omgevingen, leert op een andere manier, wordt op een andere manier gemotiveerd en laat ander gedrag zien bij stress. Er is geen sprake van goed of slecht.

Wanneer je inzicht hebt in je eigen voorkeursstijl, zal je die van je collega’s en de kinderen in je groep ook gaan herkennen. Dit maakt dat de communicatie en interactie soepeler zal verlopen.

Q4 Persoonlijk Stijlprofiel

Voor elk lid van het team maken we een persoonlijk stijlprofiel op en daarbij wordt ook een teamoverzicht in kaart gebracht. Het bespreken van je profiel biedt concrete handvatten om gerichte en waardevolle aanpassingen te doen om stress zo veel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk te verminderen. In het profiel komt naar voren wat je voorkeurs-stijl (je kernpatroon) is en hoe die je gedrag in sterke mate bepaalt. Een ieder gaat beter begrijpen wat zijn of haar drijfveren zijn. Zo leren de deelnemers over zichzelf én elkaar.

Het persoonlijke stijl-profiel wordt online ingevuld. In de teambijeenkomst volgt een uitgebreide toelichting op de profielen en het teamoverzicht. Op deze manier krijgt een ieder inzicht in het eigen gedrag en helpt het om alle aanwezige talenten en kwaliteiten beter te benutten!

Interesse in een teambijeenkomst? Neem gerust contact op voor informatie over de mogelijkheden.

Download hier ook de brochure!

Back To Top