skip to Main Content

Meer informatie over de eind CITO toets

Vanaf 2015 verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld. Ook wordt vanaf nu een eindtoets verplicht voor alle scholen.

In de nieuwe versie van de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Scholen kunnen er voor kiezen om naast taal en rekenen, ook nog het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen.

Back To Top