skip to Main Content

Reflexintegratie

Een medicijnvrije aanpak voor leer-, sensorische, emotionele en gedragsmatige uitdagingen

Hoe komt het toch dat er steeds meer kinderen lijken te zijn met ADD/ADHD, autisme, dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, moeite met schrijven en leren zwemmen enzovoort?

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk te kijken naar wat fundamenteel nodig is voor ontwikkeling: veel beweging en opgroeien in veiligheid!

Als baby heeft iedereen primaire reflexen gehad. Deze zijn nodig voor ontwikkeling en horen vanzelf te verdwijnen. Als ze niet helemaal geïntegreerd worden kunnen ze allerlei problemen veroorzaken! Motorische problemen, waaronder moeite met leren zwemmen, ontwikkelingsachterstanden en leerproblemen zijn vaak terug te voeren naar deze reflexrestanten.
Het goede nieuws is, dat nog onvoldoende geïntegreerde reflexen door middel van zachte bewegingsoefeningen en massages alsnog hun taak kunnen volbrengen en daarmee uitdoven.

Beweging is essentieel voor baby’s. Ze moeten hun innerlijke aangeboren primitieve reflex programma’s volgen waarmee ze al in de baarmoeder beginnen met ontwikkelen tot hun volledige integratie in het hele lichaamsbewegingssysteem. Wanneer stapjes gemist worden –door geboortetrauma, omgevingsfactoren, te lang doorbrengen in babystoeltjes en daarmee te weinig tijd om te ontdekken en ontwikkelen op de grond, dan wordt het fundament voor een goede hersenontwikkeling en houdingsfunctie niet goed aangelegd. Ook omgevingsfactoren als verontreiniging, elektromagnetische velden, vaccinaties, slechte voeding, leidt tot veel kinderen met ontwikkelingsproblemen die niet goed functioneren en uitdagingen hebben op het gebied van gezondheid.

Reflexintegratie gaat over het resetten van dit fundament. Met eenvoudige oefeningen worden de mogelijkheden van het brein en zenuwstelsel gestimuleerd om nieuwe zenuwverbindingen tot stand te brengen. Lees meer…

Werk jij als professional in het onderwijs, als kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, zwemdocent, orthopedagoog, logopedist of in een andere professie met kinderen en wil jij meer leren over en misschien wel gaan werken met reflexintegratie?

Bekijk hier het complete cursusaanbod:

Back To Top