skip to Main Content

Belangrijk om te weten

Afspraken

Het belangrijkste aspect van de coaching is dat degene die ik begeleid zich veilig voelt. In geval van kindercoaching spreek ik met ouders en kind af dat het kind mij alles mag vertellen. Ik vertel alleen datgene door aan de ouders waar een kind toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard zorg ik dat de ouders goed op de hoogte blijven van wat er speelt met hun kind. Andersom kunnen ouders altijd contact met mij opnemen. Mogelijk is contact met de school van het kind, bijvoorbeeld met de leerkracht of intern begeleider, wenselijk. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2021

Of je aanvullende verzekering (een gedeelte van) de kosten dekt, kun je het beste informeren bij je eigen verzekeraar. Indien het vergoed wordt, valt het onder natuurgeneeswijzen/alternatieve geneeswijzen of alternatieve psychologische hulpverlening. Wonderwijs is aangesloten bij de VIV en NIBIG .

Back To Top