skip to Main Content

Gedragsproblemen

Kinderen die zich niet altijd sociaal wenselijk gedragen krijgen nogal eens negatieve dingen te horen over zichzelf. Met als gevolg dat ze negatief over zichzelf gaan denken en zich vervolgens ook weer zo gaan gedragen. Zij -en daarbij vaak hun omgeving- raken in een negatieve spiraal waarbij hulp wenselijk is om daar uit te komen. Annemieke gaat met het kind kijken naar welke positieve eigenschappen het heeft, waar het goed in is, wanneer het gedrag wel positief is. Zo krijgt het zelfbeeld van het kind weer een positief karakter en kan het kind komen tot nieuw gedrag. Verandering gaat soms met ogenschijnlijk- hele kleine stapjes. Belangrijk is dat zowel het kind als de omgeving (ouders, school) deze succesjes ook gaan opmerken en bekrachtigen. Begeleiding/ondersteuning van de ouders en/of school behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Back To Top