skip to Main Content

Leerproblemen

Voor alles wat wij leren hebben we een individuele manier eigen gemaakt om dit in ons hoofd te verwerken en op te slaan. Dit noemen we de interne strategie.

Kinderen en volwassenen die –ogenschijnlijk- niet zo gemakkelijk leren of informatie verwerken (bijv. adhd, dyslexie, dyscalculie) blijken vaak een leerstrategie te gebruiken die niet effectief is. Daarbij kan het zijn dat basisinformatie zoals het alfabet en cijfers, niet goed is opgeslagen. Samen gaan we werken aan het (opnieuw) eigen maken van een nieuwe, effectieve strategie die past bij dit kind. Er ontstaat structuur in het hoofd waardoor de informatieverwerking gemakkelijker verloopt. Basisinformatie wordt opnieuw ingeprent wat vaak al een doorbraak bij lezen en rekenen betekent.

Naast bovenstaande begeleiding biedt Wonderwijs ook speciale trajecten aan. Klik hier voor meer informatie over de methodieken die daarbij gebruikt worden.

Back To Top