skip to Main Content

Werkwijze

Wanneer je begeleiding wilt bij Wonderwijs starten we met een intakegesprek. In het geval van een kind is dit gesprek met één of -liefst- beide ouders. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, een aantal sessies afgesproken en een evaluatieafspraak gemaakt.

Een consult duurt 45 minuten. Als ouder mag je de eerste keer bij de sessie aanwezig zijn als dit versterkend werkt voor je kind. Over het algemeen wordt de keren daarna individueel gewerkt. We spreken de sessie altijd even door wanneer je je kind weer ophaalt.

Afspraken

Het belangrijkste aspect van de coaching is dat degene die ik begeleid zich veilig voelt. In geval van kindercoaching spreek ik met ouders en kind af dat het kind mij alles mag vertellen. Ik vertel alleen datgene door aan de ouders waar een kind toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard zorg ik dat de ouders goed op de hoogte blijven van wat er speelt met hun kind. Andersom kunnen ouders altijd contact met mij opnemen. Mogelijk is contact met de school van het kind, bijvoorbeeld met de leerkracht of intern begeleider, wenselijk. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Indien een afspraak op het laatste moment afgezegd wordt, korter dan 24 uur van tevoren, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht.

Back To Top