skip to Main Content

Werkwijze

Wanneer je begeleiding wilt bij Wonderwijs starten we met een intakegesprek. In het geval van een kind is dit gesprek met één of -liefst- beide ouders. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, het soort traject afgesproken en een planning gemaakt.

Er zijn twee opties voor begeleiding:

– traject reflexintegratie:

Na het intakegesprek word je uitgenodigd voor de kick-off bijeenkomst; in een kleine groep met andere ouders van kinderen die gaan starten bij Wonderwijs krijg je de nodige informatie die van belang is bij de begeleiding.

Daarna gaan we fase 1 in van het begeleidingstraject. In een kleine groep waar plek is voor maximaal vier ouders, leer je hoe je direct thuis met je kind gaat starten met een aantal oefeningen die ondersteunend zijn voor een goed fundament van leren en ontwikkeling. In deze bijeenkomsten, 3 in totaal, gaan we eerst zelf oefenen (het kind hoeft niet mee) zodat je ervaart wat de oefeningen met je kunnen doen. Dit is belangrijk om het goed in de vingers te krijgen zodat je je kind nog beter kunt begeleiden thuis. Je krijgt een programma mee dat je de drie weken na elke bijeenkomst thuis met je kind gaat volgen. Ook krijg je toegang tot een persoonlijke online trainingsomgeving waarin je het programma en de nodige video’s terugvindt. Natuurlijk ga ik je uitleggen hoe dat werkt. Daarnaast ontvang je belangrijke tips waar je bij het oefenen met je kind op moet letten. Bij het met elkaar oefenen stem ik persoonlijk met je af wat in jullie situatie belangrijk is. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Na de afronding van fase 1, gaat fase 2 van start met een persoonlijke screening van je kind en vanaf dat moment krijgt je kind een persoonlijk afgestemd begeleidingsprogramma. Je komt dan samen met je kind een keer in de drie a vier weken langs in de praktijk en daartussen oefen je met je kind thuis met het programma dat ik voor jullie op maat samenstel. Deze sessies duren 30 tot 45 minuten per keer.

De duur van fase 2 is afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling en progressie van je kind, en zal in de meeste gevallen een half jaar tot een jaar duren.

Fase 3 is de evaluatiefase waarin we met elkaar vaststellen welke resultaten zijn behaald. Het lichaam en daarmee het brein van je kind zal aan het eind van fase 2 in toenemende mate georganiseerd zijn. Dit ga je terugzien in het gedrag, de motoriek en de leerresultaten van je kind. We werken naar een afronding met je kind en natuurlijk is er ook ruimte om eventueel aanvullende vragen of behoeften in kaart te brengen, misschien wel voor jezelf als ouder.

-individuele (leer) begeleiding

Een sessie met het kind duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van de leeftijd en de methodiek waar we mee gaan werken. Het is de bedoeling dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Indien van meerwaarde, mag de ouder er bij blijven. Het is mogelijk tijdens de sessie in de wachtkamer te verblijven. Na afloop is er gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen.

De ouder dient tijdens de begeleidingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.  Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Afspraken

Het belangrijkste aspect van de begeleiding is dat degene die ik begeleid zich veilig voelt. In geval van kindercoaching spreek ik met ouders en kind af dat het kind mij alles mag vertellen. Ik vertel alleen datgene door aan de ouders waar een kind toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard zorg ik dat de ouders goed op de hoogte blijven van wat er speelt met hun kind. Andersom kunnen ouders altijd contact met mij opnemen. Mogelijk is contact met de school van het kind, bijvoorbeeld met de leerkracht of intern begeleider, wenselijk. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Indien een afspraak op het laatste moment afgezegd wordt, korter dan 24 uur van tevoren, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht.

Dossierplicht

Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een (medisch) dossier bij te houden. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dit is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Back To Top