skip to Main Content

Wat is J-IAS?

Johansen-IAS is een auditieve stimulatie training voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Op basis van een persoonlijk afgenomen audiogram, wordt een specifieke luistertraining samengesteld, op speciaal gecomponeerde muziek die is ontwikkeld door Dr. Kjeld V. Johansen uit Denemarken.

Waarom J-IAS?

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak en taal (lezen en spellen) beïnvloeden, wat kan resulteren in moeilijkheden met het spreken en begrijpen van taal. Dit kan uiteindelijk leer- en gedragsmoeilijkheden tot gevolg hebben.

Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden. Hierdoor is het moeilijk zich in een klaslokaal op de stem van de leerkracht te concentreren, omdat een kind door andere geluiden in de klas wordt afgeleid. Veel van de uitleg zal verloren gaan. Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De uitvoering zal extra veel tijd in beslag nemen.

Verwijtende opmerkingen van leerkracht of ouder als “Heb je het nu alweer niet gehoord?” of “Luister je nu alweer niet!” kunnen tot frustratie leiden als een kind zijn uiterste best doet om alles te volgen.

Voor wie?

Zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij behandeling met de Johansen-IAS training.
Kinderen van 2-3 jaar hebben het programma succesvol gevolgd, maar ook volwassenen hebben er hun voordeel mee gedaan. Hoe ouder men is, hoe langer de therapie gevolgd zal moeten worden.

Jonge kinderen
De Johansen-IAS training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan van wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS training. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.

Schoolgaande kinderen
De Johansen-IAS training verbetert de verwerking van auditief aangeboden informatie. Kinderen die moeite hebben met het volgen van gegeven instructies (les) lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem. De Johansen-IAS training kan hier verbetering in aanbrengen. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke remediale hulp (R.T.) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.

Volwassenen
Volwassenen worden minder vaak behandeld met de Johansen-IAS training. Diegenen die het programma gevolgd hebben vertellen dat er verbetering is opgetreden in de verwerking van binnenkomende auditieve informatie. Gesprekken in een rumoerige omgeving (feestje) kunnen nu wel gevoerd en gevolgd worden. Een presentatie voor een groep toehoorders lukt nu veel beter. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en zorgt een positieve spiraal voor meer verbeteringen. Lezen en spellen laten ook beduidende verbeteringen zien. Om een beter idee te krijgen van de eventuele problemen in de auditieve verwerking kan er een vragenlijst worden ingevuld.

Werkwijze

Voorwaarde voor het uitvoeren van een gehoortraining zijn vrije gehoorgangen en het uitsluiten van geluidsgeleidingsstoringen. Medische oorzaken moeten worden uitgesloten door een KNO-arts.

Er zijn checklists beschikbaar voor kinderen en volwassenen voor een precieze verduidelijking van het probleem. Deze kunnen door u worden ingevuld en worden doorgestuurd naar Wonderwijs.
Hieronder vindt u de checklist die u gratis kunt downloaden.

Wanneer u de ingevulde checklist naar info@wonderwijs-coaching stuurt, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
Na het intake gesprek vindt een gedetailleerde controle plaats van de verschillende gehoorfuncties.

Checklist voor kinderen

Op basis van de resultaten kan vervolgens worden besloten of gehoortraining zinvol en haalbaar is.
Indien gekozen wordt voor een gehoortraining wordt er individuele JIAS muziek gemaakt.

De muziek wordt altijd individueel gemaakt. In de meeste gevallen hoor je dit 6-12 weken, 4-6 dagen per week, ongeveer 10-15 minuten per dag thuis. Stereo koptelefoons van hoge kwaliteit en een smartphone / tablet met koptelefoonaansluiting zijn vereist.

Na afloop van de luisterperiode wordt een nieuwe gehoortest (audiogram) uitgevoerd. De bijgewerkte resultaten kunnen worden gebruikt om te beslissen of andere muziek wordt aanbevolen. In de regel worden in totaal 4-6 luistertraining/ downloads beluisterd om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Back To Top