skip to Main Content

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaren op grond van de Wet
verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling verplicht om een meldcode
te hanteren.

Wonderwijs werkt volgens de meldcode.

Back To Top