skip to Main Content

Voor wie
De EXPERT-opleiding is toegankelijk voor bevoegde onderwijsprofessionals alsmede leer- en gedragsspecialisten die zich, middels diagnostiek, willen verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen. Bij aanmelding wordt gekeken naar uw bevoegdheden en ervaring middels een cv-screening, waarna een eventuele toelating wordt bevestigd. Bij twijfel en/of vragen hierover mag u altijd telefonisch contact met ons opnemen: 0224-540290.

Inhoud en doelstelling van de opleiding
De opleiding EXPERT leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief verslaglegging. Tevens raakt een cursist bekend met de didactiek van visueel leren en ervaart hij/zij enkele visuele leertechnieken uit onze LEREN LEREN Methode.

Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken). Hierbij komen ook de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en aanwezige sociale en/of emotionele blokkades. De verkregen  gegevens worden met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOO is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

Annemieke Hoogeboom verzorgt deze opleiding in Castricum, als trainer voor instituut Kind in Beeld. De aanmelding verloopt dan ook via Kind in Beeld.

Meld je hier aan voor deze opleiding.

Data:

OpleidingStudiedag DidactiekSignaleren met het WereldspelModule Diagnosticeren
Voorjaar 202418 maart 2024
in Castricum
13 maart 2024
in Castricum
15 en 16 april 2024 en examen 3 juni 2024 in Castricum
Najaar 202410 oktober 20249 oktober 20246 en 7 november 2024 en examen 20 januari 2025
Back To Top