skip to Main Content

Algemene Voorwaarden Wonderwijs

Werkwijze

Een begeleidingstraject begint altijd met een intakegesprek met een of (liefst) beide ouders. Het kind is hier niet bij.

Een sessie met het kind duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van het soort behandeling. Het is de bedoeling dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Indien van meerwaarde, mag de ouder er bij blijven. Het is ook mogelijk tijdens de sessie in de wachtkamer te verblijven. (Bij begeleiding met reflexintegratie is de ouder bij de sessie aanwezig) Na afloop is er gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders van de cliënt kan een observatie op school of thuis plaatsvinden. Ook kan een schriftelijk verslag van het begeleidingstraject naar derden (bijvoorbeeld school) worden opgemaakt en gestuurd. De bestede tijd wordt in rekening gebracht.

Tarieven

Voor consulten geldt het tarief van 70 euro per consult voor kinderen t/m 18 jaar. Voor volwassenen bedraagt het tarief 85 euro. De kosten voor de intake bedragen 140 euro, dit is inclusief de startobservatie en/of screening én online ondersteuning indien gewenst. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Eventuele reiskosten- en reistijd voor bezoek op locatie worden apart in rekening gebracht. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de consulten vanuit het aanvullende pakket. Informeer hiervoor bij je eigen verzekering. Wonderwijs is aangesloten bij de VIV, RBCZ en NIBIG.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling van een consult ontvangt u per email een factuur. Dit geldt ook voor het intake gesprek en de (tussen)evaluatie. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Wonderwijs gerechtigd administratiekosten van € 7,50 per nota in rekening te brengen. Uiteindelijk kan de vordering die wij op u hebben uit handen worden gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Wonderwijs gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Annulering

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingsessie tenminste 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.wonderwijs-coaching.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de eerste afspraak met de coach. Wanneer tariefswijziging plaatsvindt wordt de klant daar via de nieuwsbrief op gewezen.

Bekijk hier het pdf formaat.

Back To Top