skip to Main Content

Visie

Voel je op je gemak

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het werken met mensen is voor mij dat je je op je gemak, veilig, voelt. Een basisvoorwaarde om samen te kunnen werken en tot verandering te komen. In het bijzonder bij het werken met kinderen is er veel aandacht voor het gevoel van veiligheid. Ik geef het kind de tijd om te wennen aan de ruimte en aan mij en volg in de sessies het tempo van het kind. Het kind bepaalt welke informatie ook met de ouders gedeeld wordt, ik bespreek het hoe en waarom ervan met het kind en de ouder(s). In de praktijk blijkt dat dit voor het kind betekent dat er een echt veilige plek is om dingen te delen. Kinderen krijgen de ruimte en vrijheid en dat geeft vaak letterlijk lucht.

Jij staat centraal

Jij bent de maker van je eigen leven. Misschien wil je meer inzicht in je zelf krijgen om mogelijk ook inzicht in anderen te krijgen? Of het nu gaat om relaties, werksituaties, ouderschap: het begint telkens bij jou. Uitgaande van het oorzaak-gevolg principe, kun je er vanuit gaan dat als je tot een oplossing van iets wil komen, je het beste de oorzaak van het probleem kan veranderen. Sterker nog, als we de oorzaak wegnemen, zal ook het probleem verdwijnen. Heb jij nog een beweging te maken van gevolg naar oorzaak? Jij bent degene die bepaalt hoe je de dingen aan jezelf weergeeft. Mensen die aan de kant van de oorzaak staan zijn er van overtuigd dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op datgene wat zij in het leven creëren en weten dat zij zelf de wereld op een bepaalde manier aan zichzelf weergeven. De oplossing voor veel problemen ligt in een nieuwe en andere manier van waarnemen en denken.

Pijlers

De pijlers waaruit ik werk zijn reflexintegratie, traumawerk, NLPSystemisch werk, Oplossingsgericht werk, de MatriXmethodehartcoherentie en ik maak gebruik van mijn kennis en ervaring vanuit het onderwijs met als specialisaties Beelddenken en LEREN LEREN.

Afhankelijk van de vraagstelling pas ik mogelijkheden uit de diverse pijlers toe.

Doelgroep

Vanuit mijn achtergrond in het onderwijs werk ik veel met kinderen. Kinderen maken deel uit van een gezin en halen daar –letterlijk en figuurlijk- hun voeding vandaan. Het is belangrijk dat je als ouders goed kijkt naar de behoeften van je kind en de gevoelens die er zijn erkent. Hetzelfde geldt voor leerkrachten, die met zoveel unieke kinderen in een groep vaak een flinke klus te klaren hebben. Dit is niet altijd even gemakkelijk en kun je ondersteuning en mogelijk advies goed gebruiken. Ook hiervoor kun je bij Wonderwijs coaching terecht.

Back To Top