skip to Main Content

Een programma voor pubers (en hun ouders) in een lastige fase, zodat ze weer gemotiveerd naar school gaan.

Waarom dit programma?

Wanneer kinderen in de pubertijd zitten, maakt het lichaam maar ook zeker het brein een enorme ontwikkeling door. Dit zorgt er nogal eens voor dat de puber uit balans raakt, last heeft van stress en onvoldoende gemotiveerd is om zich nog positief op school te focussen. Dit uit zich vaak in onrust in het hoofd, het verliezen van de controle op emoties, ‘verdwijnen’ in de digitale wereld, het verliezen van een positieve connectie met de ouders.

Kortom: de puber heeft even hulp nodig. In dit programma gaan we werken aan zelfinzicht, zelfreflectie en motivatie zodat de puber doelgericht met school aan de slag kan gaan.

Hoe ziet het PowerPuber traject eruit?

De ouders vullen het online intakeformulier in.

Het traject start met een ouderbijeenkomst waarin we nader kennis maken, het verloop van het traject nader wordt uitgelegd en de verwachtingen worden besproken.

Daarna volgen de bijeenkomsten met de pubers en de coach Annemieke Hoogeboom. In een kleine groep komen ze in een periode van 12 weken 6x bijeen, op vastgestelde data en tijdstippen. Tijdens deze bijeenkomsten komen diverse thema’s aan bod, waaronder bewustwording van gedrag, motivatie, emotie management, stressregulatie en plannen. Daarnaast krijgt de puber wekelijks online ondersteuning. Zo is er doorlopend een lijntje met de coach die volgt hoe het gaat en ondersteunt waar nodig.

De deelnemers krijgen na elke bijeenkomst een opdracht en soms een oefening mee voor thuis die ze helpt hun gestelde doelen te bereiken.

Deze opdrachten en oefeningen gaan ze daarnaast helpen om te ontspannen, focus te krijgen, orde aan te brengen en overzicht te krijgen.

Na deze 12 weken is er opnieuw een ouderbijeenkomst en evalueren we het verloop van het traject en de opbrengsten. Indien nodig/gewenst bepalen we een vervolgtraject.

Voor wie?

Pubers die op het voortgezet onderwijs zitten en last hebben van motivatieproblemen, gebrek aan focus, gebrek aan zelfinzicht, stress, doelloos zijn.

Waar?

De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijk van Wonderwijs op Landgoed Duin en Bosch in Castricum.

Programma

Het totale programma bestaat uit 2 ouderbijeenkomsten, 6 live groepsbijeenkomsten voor de pubers, wekelijks online ondersteuning en toegang tot een persoonlijke online trainingsomgeving met opdrachten en oefeningen.

Deelnamekosten zijn € 595,-

Heb je interesse? Meld je puber direct aan via onderstaande link. Wil je meer informatie? Laat het weten via dit formulier.

Je kunt je puber aanmelden via deze link die je naar het intakeformulier brengt.

Bekijk hier de video over deze training.
Back To Top