skip to Main Content

In deze cursus onderzoeken we de rol van de angstverlamming en de reflexen die verbonden zijn aan het creëren van een gevoel van stabiliteit en veiligheid, en hoe ze belangrijk zijn voor binding en gehechtheid, communicatie en taalontwikkeling.

De cursus omvat een mix van theorie en praktische en ervaringsgerichte toepassingen.

Deze materie is gericht op kinderen (en volwassenen) met de volgende kenmerken:

 • laag zelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen
 • faalangstig
 • Dichtklappen bij het maken van een toets/
  bij het houden van een spreekbeurt of presentatie
 • hooggevoelig (voor licht, geluid, aanraking).
 • hechtingsproblematiek
 • autisme
 • AD(H)D

Tijdens deze opleiding leer je welke reflexen invloed hebben op het gevoel van veiligheid, verbondenheid, stabiliteit en op het ontwikkelen van vertrouwen.

Onderwerpen zijn onder meer:

– het belang van de FPR- en Moro-reflexen bij het creëren van een gevoel van veiligheid en stabiliteit.
– hoe de klamp- en grijpreflexen zich verhouden tot de Moro-reflex en hoe ze, als ze actief blijven, emotionele volwassenheid kunnen vertragen.
– de rol van reflexen bij het ontwikkelen van taal
– hoe vastgehouden reflexen de emotionele en gedragsontwikkeling kunnen beïnvloeden
– emoties identificeren in relatie tot specifieke behouden reflexen
– de rol van reflexen bij het tot stand brengen van binding en gehechtheid

Samengevat; je leert de rol van babybewegingen en reflexen bij taalontwikkeling, emotionele stabiliteit, impulsbeheersing, nieuwsgierigheid, het ontwikkelen van relaties en onafhankelijkheid.

Inclusief geïllustreerde manual.

Ideaal voor kindertherapeuten, leerkrachten, kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen, (ortho)pedagogen, ergotherapeuten, oefentherapeuten, ouders, maatschappelijk werkers, gezins- en geestelijke gezondheidstherapeuten, yogatherapeuten, kinesiologen, Brain Gym instructeurs.

Om deel te nemen aan RMTi Face the Fear, moet je RMTi Level 1 en 2 gevolgd hebben.

Data cursus RMTi Face the Fear in Castricum (klik op de datum om je in te schrijven):

17 – 18 juni 2024 AANMELDEN Trainer is Gill Brooksmith (in het Engels), samen met Annemieke (in het Nederlands).

Het niveau van de trainingen en cursussen is HBO, en kan eventueel met enige aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met interesse in de leerstof.

Beoordelingen/vereisten:
Studenten die de RMTi-cursussen voor professionele inzet of educatie volgen, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

-je volgt de gehele duur van de training
-je voltooit een schriftelijke test met ten minste 75% juiste antwoorden, waaruit blijkt dat je de belangrijke concepten begrijpt die in deze cursus worden onderwezen.
-je neemt actief deel aan het programma en het oefenen van de bewegingen.
-je toont competentie in het praktiseren van de bewegingen.
-je dient een ingevuld trainingsevaluatieformulier in (achteraf, online).
-van de cursisten wordt verwacht dat zij de cursusmanual lezen en actief deelnemen aan de klassikale discussies.

Leerresultaten en kwalificaties:

Na het volbrengen van deze module heb je het volgende geleerd:

Deze cursus vergroot ons begrip van de rol die reflexen spelen bij het ontwikkelen van een gevoel van veiligheid, zodat we kunnen leren leven met een gevoel van verbondenheid, stabiliteit en vertrouwen. Het ontwikkelen van een gezond vermogen tot binding en hechting is essentieel voor het ontwikkelen van ons vermogen om ons uit te drukken en te communiceren op alle niveaus: fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en gedragsmatig.

 • Een diepere blik op de rol die angstverlamming speelt in alle bovengenoemde aspecten
 • Onderzoek naar de rol van de reflexen die verband houden met de Moro – Palmar, Infant Plantar, Rooting, Suck, Babkin en Spinal Perez – Hoe spelen ze een rol bij het ontwikkelen van taalvaardigheden en bij het ontwikkelen van volwassenheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde.
 • Eenvoudige technieken en hulpmiddelen om de integratie van deze reflexen bij zowel kinderen als volwassenen te verbeteren.

Je mag het geleerde toepassen in je bestaande professie, maar bent nog geen gekwalificeerd behandelaar. Lees hier welke leerwegen er zijn om Reflexintegratie Behandelaar in opleiding en Reflexintegratie Behandelaar te worden.

Back To Top