skip to Main Content

Deze 2-daagse cursus behandelt hoe lees- en schrijfvermogen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het gezichtsvermogen, het vermogen om de klanken van de taal te herkennen en de motoriek. Je leert hoe we kunnen controleren op niet-geïntegreerde primitieve reflexen en je leert andere motorische ‘handicaps’ herkennen die belangrijk zijn bij leesproblemen. Je leert hoe we de lees- en schrijfvaardigheid kunnen verbeteren door ritmische bewegingen en reflexintegratie activiteiten.

Ideaal voor kindertherapeuten, leerkrachten, kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen, (ortho)pedagogen, ergotherapeuten, oefentherapeuten, ouders, maatschappelijk werkers, gezins- en geestelijke gezondheidstherapeuten, yogatherapeuten, kinesiologen, Brain Gym instructeurs.

Onderwerpen zijn onder meer:
– leer en oefen hoe de ritmische bewegingen kunnen worden gecombineerd om meer diepgaande bewegingen te creëren.
– leer hoe beweging en sensorische verwerking met elkaar verbonden zijn voor ontwikkeling.
– leer en oefen hoe je visuele en auditieve informatie kunt toevoegen bij het controleren van reflexen.
– leer en oefen hoe je beeld en geluid kunt toevoegen aan de ritmische bewegingen.

Om deel te nemen aan RMTi Level 3, moet je RMTi Level 1 en 2 gevolgd hebben.

Data cursus RMTi Level 3 in Castricum (klik op de datum om je in te schrijven):

13 en 14 mei 2024 (AANMELDEN)

9 en 10 april 2025 (AANMELDEN)


Het niveau van de trainingen en cursussen is HBO, en kan eventueel met enige aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met interesse in de leerstof.

Beoordelingen/vereisten:
Studenten die de RMTi-cursussen voor professionele inzet of educatie volgen, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

-je volgt de gehele duur van de training
-je voltooit een schriftelijke test met ten minste 75% juiste antwoorden, waaruit blijkt dat je de belangrijke concepten begrijpt die in deze cursus worden onderwezen.
-je neemt actief deel aan het programma en het oefenen van de bewegingen.
-je toont competentie in het praktiseren van de bewegingen.
-je dient een ingevuld trainingsevaluatieformulier in (achteraf, online).
-van de cursisten wordt verwacht dat zij de cursusmanual lezen en actief deelnemen aan de klassikale discussies.

Leerresultaten en kwalificaties:

Na het volbrengen van deze module heb je het volgende geleerd:

Je begrijpt hoe ons lees- en schrijfvermogen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het gezichtsvermogen, het vermogen om de geluiden van de taal te herkennen en de motoriek.

  • Relatie tussen behouden reflexen en lees- en schrijfproblemen
  • Hoe te controleren op niet-geïntegreerde primitieve reflexen met betrekking tot lezen en schrijven
  • Hoe je de lees- en schrijfvaardigheid kunt verbeteren met RMT-bewegingen, zachte isometrische technieken en andere bewegingsgerelateerde activiteiten.
  • Verdere informatie en integratietechnieken voor de Moro-, TLR- en STNR-reflexen
  • Ontwikkeling van het oprichten van het hoofd voor houdingsstabiliteit, leidend tot efficiënt leervermogen
  • Het belang van de Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR) voor latere lees- en schrijfvaardigheid
  • Auditieve verwerkingsproblemen en verband met leesproblemen
  • Handreflexen en fijne motoriek zijn essentieel voor de schrijfvaardigheid
  • Oog- en oorontwikkeling en uitdagingen in neurale patronen bij het lezen

Je mag het geleerde toepassen in je bestaande professie, maar bent nog geen gekwalificeerd behandelaar. Lees hier welke leerwegen er zijn om Reflexintegratie Behandelaar in opleiding en Reflexintegratie Behandelaar te worden.

Back To Top