skip to Main Content

Het doel van de RMTi Making Connections-cursus is om te onderzoeken hoe beweging, zowel vóór als na de geboorte, belangrijk is voor het leggen van de basis voor neurale ontwikkeling en organisatie in het brein. Je leert hoe we beweging kunnen gebruiken die deze aangeboren bewegingen nabootst om te helpen bij het ontwikkelen van de hersenen.

In deze tweedaagse cursus leer je de basisprincipes van RMTi en de Ritmische Bewegingen en hoe dit verband houdt met het opbouwen van neurologie en het opbouwen van neurale volwassenheid.
Je leert in deze cursus hoe de hersenen zich van onderaf ontwikkelen en verbindingen tussen de achterhersenen, de middenhersenen en de voorhersenen, verder opbouwt, zodat uiteindelijk de prefrontale cortex het vermogen kan ontwikkelen om acties, gevoelens en gedachten te coördineren.

Deze cursus is ideaal voor iedereen die geïnteresseerd is in leren en ontwikkelen.

Deze cursus is bedoeld voor logopedisten, ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, osteopaten, psychologen, orthopedagogen, kindercoaches, kinesiologen.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen:

Het typische neurale ontwikkelingsproces, hoe stress dit proces kan onderbreken en hoe we ritmische bewegingen kunnen gebruiken om de neurale groei te vergroten.

De hersenen en de verschillende structuren ervan, hoe de hersenen met elkaar verbonden zijn en hoe een gebrek aan verbindingen in de hersenen tot een verscheidenheid aan problemen kan leiden.

De rol die ritmische bewegingen spelen bij hersengroei, leren, emotionele ontwikkeling en gedrag.

Hoe Ritmische Bewegingstraining neurale verbindingen creëert tussen het neurale chassis, het cerebellum, de middenhersenen, de basale ganglia, het limbisch systeem en de neocortex en hoe dit helpt bij het ontwikkelen van houdingsstabiliteit, het loslaten van stress, spraakontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, fysieke vaardigheden, leer- en gedragsproblemen .

Data: 1 & 2 maart 2024

Locatie: Praktijk Wonderwijs Castricum

Trainer: Gaynor Ralls

Kosten: € 550,- (inclusief manual en heerlijke lunch)

Back To Top