skip to Main Content

Deze tweedaagse cursus richt zich op het gebruik van ritmische bewegingen bij jonge kinderen en hoe je kunt observeren wanneer reflexen niet goed zijn geïntegreerd. In deze cursus ga je kijken hoe je met activiteiten en spelvormen de bewegingen bij kinderen kunt introduceren en oefenen en ga je eigen spelvormen ontwikkelen.

In deze cursus leer je ook hoe ritmische bewegingen kunnen worden opgenomen in dagelijkse activiteiten in je groep of praktijk. Hiermee zorg je dat kinderen voldoende vaardigheden hebben om volledig deel te nemen aan het leerproces wanneer ze naar school gaan.

Deze cursus is geschikt voor leerkrachten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, ouders, kinderopvangmedewerkers, en ook voor degenen die hun RMT-kennis willen uitbreiden.

Aan het eind van deze cursus heb je een schat aan spel- en bewegingsvormen die kunnen worden gebruikt om de bewegingspatronen te bevorderen die nodig zijn om primitieve reflexen te integreren.
Je hebt kennis van de reflexen die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een goede lichaamshouding, emotionele stabiliteit en fijne motoriek.

Onderwerpen die aan bod komen:

-De rol die babybewegingen en reflexen spelen bij hersengroei, leren, emotionele ontwikkeling en gedrag
-Redenen waarom niet-geïntegreerde reflexen een belangrijke factor zijn bij uitdagingen zoals ADD/ADHD, dyslexie, ontwikkelingsachterstand, sensorische verwerkingsstoornis, autisme, chronische stress/overweldiging en andere leer-, emotionele en gedragsproblemen.
-Hoe Ritmische Bewegingstraining neurale verbindingen creëert tussen de hersenstam, het cerebellum, het limbisch gebied en de prefrontale cortex en hoe dit helpt bij het loslaten van stress, spraakontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, fysieke vaardigheden, leer- en gedragsproblemen.

Deze tweedaagse cursus is een Special Interest cursus van RMTi. Je hoeft geen eerdere RMTi cursus gevolgd te hebben om deel te nemen.

Data cursus School Readiness in Castricum:

25 en 26 september 2024 AANMELDEN

Trainer: Annemieke Hoogeboom

Het niveau van de trainingen en cursussen is HBO, en kan eventueel met enige aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met interesse in de leerstof.

Beoordelingen/vereisten:
Studenten die de RMTi-cursussen voor professionele inzet of educatie volgen, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

-je volgt de gehele duur van de training
-je voltooit een schriftelijke test met ten minste 75% juiste antwoorden, waaruit blijkt dat je de belangrijke concepten begrijpt die in deze cursus worden onderwezen.
-je neemt actief deel aan het programma en het oefenen van de bewegingen.
-je toont competentie in het praktiseren van de bewegingen.
-je dient een ingevuld trainingsevaluatieformulier in (achteraf, online).
-van de cursisten wordt verwacht dat zij de cursusmanual lezen en actief deelnemen aan de klassikale discussies.

 

Leerresultaten en kwalificaties:

Na het volbrengen van deze module heb je het volgende geleerd:

Herkennen van de aangeboren ritmische bewegingen van de kindertijd en weten waarom deze bewegingen de ontwikkeling van de hersenen, effectief leren, spraakontwikkeling, emotioneel evenwicht, het loslaten van stress, uithoudingsvermogen en posturale kracht bevorderen.

  • Praktisch uitvoeren van de ritmische bewegingen
  • Een scala aan andere bewegingen, liedjes en activiteiten die in klaslokalen kunnen worden gebruikt om de bewegingspatronen te bevorderen die nodig zijn om primitieve reflexen te integreren.
  • Heb je een verzameling activiteiten verzameld die kunnen worden gebruikt om met kinderen te werken om het houdings- en emotionele evenwicht te bevorderen.
  • Kun je door observatie beoordelen of reflexen nog actief zijn.
  • Ken je de reflexen die belangrijk zijn voor een goede lichaamshouding – TLR, ATNR, Landau, Spinal Galant en STNR
  • Herken je de reflexen voor handen en voeten – Hand-mond Babkin, Grasp, Babinski en Infant Plantar
  • Herken je de reflexen voor emotionele stabiliteit – de FPR en Moro
  • Ben je bekend met de ‘voor en na’-veranderingen die optreden tijdens het uitvoeren van de ritmische bewegingen en andere activiteiten.

Je mag het geleerde toepassen in je bestaande professie, maar bent nog geen gekwalificeerd behandelaar. Lees hier welke leerwegen er zijn om Reflexintegratie Behandelaar in opleiding en Reflexintegratie Behandelaar te worden.

Back To Top