skip to Main Content

Je eigen gedrag in kaart.

Het Q4 stijlprofiel geeft inzicht in de achtergrond en oorzaken van (stress) gedrag.

In het gezin is het waardevol om te weten welke voorkeur-stijl je hebt en dat van je partner ook te weten.

Inzicht in je eigen persoonlijkheid en in die van anderen biedt een basis voor reflectie, effectieve communicatie en het gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Zo kun je helderder met elkaar communiceren en rekening houden met elkaars sterke punten en valkuilen. Elk tyupe heeft zijn sterktes en zwaktes, communiceert op een eigen manier, voelt zich prettig in verschillende omgevingen, leert op een andere manier, wordt op een andere manier gemotiveerd en laat ander gedrag zien bij stress. Er is geen sprake van goed of slecht.

Wanneer je inzicht hebt in je eigen voorkeursstijl, zal je die van je kind(eren) ook gaan herkennen. Dit maakt dat de communicatie en interactie soepeler zal verlopen. Het bespreken van je profiel biedt concrete handvatten om gerichte en waardevolle aanpassingen te doen om stress zo veel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk te verminderen.

Voor beide ouders maken we een profiel op.

In het profiel komt naar voren wat je voorkeurs-stijl (je kernpatroon) is en hoe die je gedrag in sterke mate bepaalt.

Een ieder gaat beter begrijpen wat zijn of haar drijfveren zijn.

Zo leer je over jezelf én elkaar.

Het persoonlijke stijl-profiel wordt online ingevuld. In een persoonlijk gesprek volgt een uitgebreide toelichting op de profielen en de vertaling naar de gezinssituatie.

Interesse in je eigen profiel? Neem gerust contact op voor informatie over de mogelijkheden.

Back To Top