skip to Main Content
  • Blog

‘Visie zonder kennis’.

Dat kan wel eens een van de oorzaken zijn waarom het zo grandioos mis aan het gaan is in ons Nederlandse onderwijssysteem.

Er wordt van alles ‘bedacht’ vanachter de tekentafel, wat goed onderwijs zou moeten zijn.

Vooralsnog wordt er nog steeds aangestuurd op ‘hoe eerder we beginnen, hoe beter’.

Daar zal geld vast een rol in spelen; want tenslotte, hoe korter kinderen naar school kunnen, hoe minder het kost.

Dus wordt vroegtijdig formeel leren gepromoot en gestimuleerd. Kerndoelen en leerlijnen voor kleuters zijn opgesteld.

Ook maken veel scholen gebruik van kleutermethodes, waarin heuse lesjes zitten waarin kinderen aan de slag moeten met letters en cijfers.

Veelal in het platte vlak, zittend aan een tafeltje.

Een prestatiegerichte maatschappij, gepromoot door de overheid. Vanuit HUN visie.

Vervolgens wordt dit top-down, via de schoolbesturen, over alle scholen uitgerold.

Succesvol?

Niets is minder waar, laten de uitkomsten van de ‘opbrengsten’ de laatste decennia zien.

De problemen en achterestanden nemen alleen maar toe en het bijspijkeren en remediëren van kinderen kost bakken vol met geld.

Even los van de emotionele schade die we kinderen berokkenen met deze aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen.

En wat dacht je van het plezier in lesgeven door leerkrachten? Steeds meer vakmensen haken af, omdat zij voelen dat er iets niet klopt, dat kleuters niet rijp zijn om te leren lezen en schrijven.

Er ontstaan gedragsproblemen als je kinderen dingen laat doen waar ze de instrumentaria (lees neuromotorische en psychologische rijpheid) nog niet voor hebben. Kleuters moeten en willen spelen en bewegen.

Leren met hun lijf!

Dat is de manier waarop en waardoor zij zich ontwikkelen.

Als we ze daar nu eens rustig de tijd voor geven de eerste zeven jaar van hun leven, dan hebben ze de kans gekregen om op een ontspannen manier de juiste ‘bedrading’ in hun brein tot stand te laten komen plus de nodige connecties in hun lichaam.

En weet je? Dan kunnen ze daarna in veel kortere tijd gaan leren lezen, schrijven en rekenen.

Met minder problemen en meer plezier.

Lekker goedkoop ook, als er geen herstelplannen en dergelijke opgesteld en uitgevoerd hoeven worden.

En laten we dan ook aandacht besteden aan het leren kennen van zichzelf; ‘wat zijn mijn kwaliteiten, wat vind ik werkelijk leuk om te doen in het leven? Ben ik goed met mijn handen, werk ik liever met mijn hoofd?’

Mijn visie op onderwijs; leren met je handen, hart en hoofd.
Een visie gebaseerd op kennis, niet op een ongefundeerde wenselijke uitkomst zoals de overheid die nu voorlegt.

Mijn wens is dat we wat scheutjes kennis op dit gebied kunnen gieten over de beleidsmakers in ons land.

Zelf begin ik graag bij de mensen op de werkvloer.

Zíj staan in de dagelijkse praktijk en plukken de vruchten van hun visie, gebaseerd op kennis én hun ervaringen!

Wil jij kennismaken met mij en mijn cursusaanbod?

Bezoek dan de website voor een overzicht van het gehele aanbod, of doe mee aan het informatie Webinar over de jaaropleidingen!

Deze is op woensdag 24 april van 14.00 tot 14.30 uur, online.
Te volgen vanaf jouw eigen werkplek, onderweg of thuis.

Meld je hier aan om het webinar te volgen.

Back To Top