skip to Main Content

Scholen kunnen Wonderwijs inhuren voor het invullen van een ouderavond.

Ouders hebben vaak behoefte aan praktische informatie over de opvoeding van hun kinderen en hoe zij op school functioneren. Spreker Annemieke Hoogeboom is gespecialiseerd in reflexintegratie, de LEREN LEREN methode en beelddenken. In een uur neemt ze ouders mee over onderwerpen als:

  • Reflexintegratie:

Over de oorzaken van veel leer- en ontwikkelingsproblemen. Na deze avond weet je hoe én waarom deze methode direct effect heeft op    houding, motoriek, gedrag en leerprestaties.

  • Beelddenken:
    Wat houdt beelddenken in en hoe ga ik daarmee om? Ouders en scholen kunnen een kind aanmelden voor een Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek. Hiermee wordt inzicht verkregen in het leer- en denkniveau van het kind, of de ogen goed samenwerken en hoe goed het geheugen werkt. Ook kan worden vastgesteld of een kind een beelddenker is of niet.
  • Leren:
    Hoe leer je zo effectief mogelijk informatie verwerken en verwerven? Hoe werkt het geheugen? Wat is de samenhang tussen bewegen en leren?
  • Zelfredzaamheid:
    Hoe help ik mijn kind zelfstandig te worden? Wat kunnen we eigenlijk van een kind op een bepaalde leeftijd verwachten? Hoe breng je het kind vaardigheden bij? Welke rol als volwassene speel je daarbij?

Aanvragen lezing

Neemt u gerust contact op om uw wensen aan te geven en het plannen van een datum.

Back To Top