skip to Main Content

Onderwijs

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met verschillen tussen kinderen in de klas. Op gebied van gedrag moet de leerkracht om kunnen gaan met diverse ‘bijzondere’ leerlingen. Wat betreft het leren wordt steeds duidelijker dat leerstijlen van kinderen verschillen. Hierdoor is één passende onderwijsaanpak niet meer denkbaar en daarom dient het onderwijs zoveel mogelijk maatwerk te leveren ten behoeve van de talentontplooiing van kinderen. Dit betekent vaak dat een hoge werkdruk wordt ervaren. Wonderwijs ondersteunt teams en leerkrachten om hier op een gedegen en positieve manier vorm aan te geven. Dit leidt tot een hoger welbevinden van de medewerker en een hogere kwaliteit van onderwijs.

Wonderwijs is een CRKBO erkend opleidingsinstituut.

Onder ‘workshops en trainingen‘ vind je het complete aanbod.

Back To Top