skip to Main Content

Om het lezen bij kinderen te bevorderen vind je hier handige tips.

  • Doe structureel aan voorlezen

Voorlezen is gezellig. Het is een leuk moment van de dag. En gezamenlijk leesplezier brengt rust in het gezin. En dat niet alleen. Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt het bijvoorbeeld de fantasie. En het ontwikkelt hun taalgevoel.3bb3a926-bb04-46a5-b0df-bb489a59ac41_logo_oranje

Voorlezen is eenvoudig in de dagelijkse gezinsroutine in te passen. En het hoeft niet lang te duren. Van vijf minuten tot een kwartiertje bijvoorbeeld. Met iedere dag voorlezen wordt de woordenschat van kinderen enorm uitgebreid met nieuwe woorden.

‘Mijn kind leest al prima zelf, moet ik dan ook blijven voorlezen?’

Ook als kinderen zelf kunnen lezen blijft voorlezen belangrijk. De gunstige effecten van voorlezen hebben namelijk niet alleen betrekking op peuters en kleuters, maar ook op kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal in het leven van kinderen te brengen. En voorlezen doet lezen. Het heeft een voorbeeldfunctie. Het daagt uit om zelf te gaan lezen. En daarmee wordt de leesontwikkeling van kinderen dus optimaal gestimuleerd.

  • Lees 15 minuten per dag

15 minuten lezen per dag draagt structureel bij aan de taalontwikkeling van ieder kind. Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar! Zij bouwen aan hun woordenschat en doen extra kennis op over onze wereld. Laat (voor) lezen structureel deel uitmaken van een routine op de dag! Hieronder enkele tips.

-Zorg dat je kind iedere dag minstens 15 minuten leest of lees voor. Doe dit op een vast tijdstip van de dag zodat het onderdeel van de routine wordt. Gun je kind(eren) iedere dag een kwartier leesplezier!

-Laat je kind(eren) zelf kiezen
Laat kinderen lezen wat ze zelf graag willen lezen. Je kunt ze op weg helpen door samen te lezen, door voor te lezen, door met elkaar te praten over boeken en door hun keus van boeken te ondersteunen. Elke dag even lezen is een ideaal moment om kinderen te helpen ‘ervaren’ lezers te worden. En om ze te laten ontdekken hoe leuk lezen is. Plezier in lezen is de basis voor een goede leesvaardigheid.

-Doe aan samenlezen

Samenlezen is een bijzondere vorm van voorlezen. Er zijn hiervoor zelfs speciale boeken gemaakt, voor verschillende leeftijden en niveaus. Informeer er naar bij je bibliotheek.

In dit artikel lees je hoe je thuis kan samenlezen: samenlezen_voor_thuis

Deze vragenlijst kan je erbij helpen: vragen_bij_samenlezen

  • Leesproblemen

Soms blijkt het leren lezen en/of spellen bij een kind moeilijker te verlopen dan bij leeftijdgenoten. Een mogelijke oorzaak is dyslexie. Er is een groot verschil tussen dyslexie en andere lees/spellingsprobleem. Bij een lees/spellingsprobleem is sprake van een leerachterstand die met veel oefenen weg te werken is. Of een kind is een beelddenker waardoor het een andere leerstrategie heeft. Ook dan kan je kind door speciale begeleiding snel vorderingen maken.

Meer informatie over leesproblemen en wat eraan te doen is bij Wonderwijs vind je hier.

Heeft je kind vooral problemen met spelling? Lees hier over de speciale aanpak bij Wonderwijs!

Back To Top