skip to Main Content

Oefenen aan de Hartcomputer

Wie heeft wel eens een situatie meegemaakt, waarbij je iets had geleerd of gehoord, maar op het moment dat je het moest reproduceren kon je het niet uit je geheugen oproepen? Iedereen, van jong tot oud, herkent deze situatie. We weten zeker, dat we ons best hebben gedaan iets in het geheugen te hebben opgeslagen, maar wij kunnen er (even) niet bijkomen.

Voorbeelden van situaties:

  • black out tijdens een test of examen
  • je niet kunnen concentreren als je zenuwachtig bent
  • je niet kunnen concentreren in een periode met negatieve emoties
  • in stresssituaties terugvallen op oude patronen
  • als je boos of angstig bent dingen doen waar je later niet tevreden over bent

Het komt overal en bij iedereen voor, tijdens examens, bij sportprestaties, podiumoptredens, in het verkeer, in onderlinge communicatie, in teamvergaderingen, als de werkdruk te groot wordt, als je overspannen thuiszit.

Het biofeedback-programma

Annemieke van Wonderwijs werkt met een biofeedback-programma op de computer. Het kind of de volwassene is door middel van een oorsensor verbonden aan de computer. Het programma doet de meting, o.a. op basis van het hartritme, en op het scherm zie je direct het effect van wat je doet. Dat is fantastisch! Het is een praktische nieuwe vinding, die bijvoorbeeld leerlingen heel concreet feedback geeft op hun manier van concentreren. Het sluit aan bij wat we willen met de school. Namelijk: het versterken van het zelfvertrouwen, zorgen dat er meer plezier wordt beleefd aan school en dat leerlingen trots zijn op hun eigen resultaten. Daar sluit de hartcomputer en bijbehorende oefeningen naadloos bij aan.

Effecten

De effecten, die door instituut HartFocus op twintig scholen is gezien en gemeten, zijn de volgende:

  1. Faalangstige leerlingen gaan vooruit in cijfers, en zijn vooral blij dat hun angst beheersbaar is geworden. Ze worden niet meer meegesleurd door de emotie, maar zeggen er nu iets aan te kunnen doen.
  2. Sociaal emotionele vorming en stressmanagement. Leerlingen, die de oefeningen toepassen zeggen beter in hun vel te gaan zitten, leren relativeren , en kunnen leren zich te beheersen bij woedeaanvallen en andere heftige emoties.
  3. Beter contact met zichzelf en anderen.
  4. Leerlingen met concentratieproblemen, met chaotische gedachtepatronen, zijn meer ontspannen en gefocust.
  5. Betere prestaties

Lees meer over Hartcoherentie.

Back To Top