skip to Main Content

Traject ‘Lezen in beweging’

Dit traject is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met lezen, spellen en/of rekenen. Of dyslexie nu wel of niet is vastgesteld, voor alle kinderen met leesproblemen is het programma geschikt.

Gedurende 4 maanden begeleid je je kind vier keer per week thuis met gerichte spelletjes en oefeningen. Deze zijn ondermeer gebaseerd op (tweehandige) beweging om zo de gebieden in de hersenen die nodig zijn voor het lezen te activeren en stimuleren. Het lezen van woordjes en boeken verdwijnt thuis eerst even naar de achtergrond, om later in het programma weer opgepakt te worden. Na deze oefenperiode zijn de ‘bouwstenen’ voor het lezen gelegd en zal je kind veel beter lezen en het plezier terugvinden.

Waaruit bestaat het programma?

Het programma is speciaal geschreven voor ouders om zelf met hun kind aan de slag te gaan, of voor een begeleider op school die het programma met het kind uitvoert. Een combinatie van beide kan ook. Het stappenplan staat beschreven in je persoonlijke online omgeving waartoe je toegang krijgt. In deze omgeving vind je daarnaast ook instructievideo’s en een logboek, waarin je vorderingen kunt bijhouden.
Belangrijk oefenmateriaal zijn het Meskerbord en de lirekaarten. Een meskerbord kun je bij Wonderwijs huren of kopen, of zelf maken. Een materialenpakket is apart te bestellen.

Wat houdt de begeleiding in?

Gedurende het 14-wekelijkse traject dat je thuis uitvoert, word je via een persoonlijke online trainingsomgeving van dag tot dag begeleid.

Daarnaast kun je kiezen voor drie vormen van begeleiding:
1. Live begeleiding; je komt gedurende het traject samen met je kind langs in de praktijk. We gaan dan samen aan de slag. Jij kunt zien hoe de precieze werkwijze is en waar je op moet letten. De eerste keer neem ik in ieder geval een korte leestest af bij je kind om de beginsituatie in kaart te brengen en ook aan het eind van het traject doe ik dat om de vooruitgang te meten. Indien gewenst is een uitgebreid onderwijskundig onderzoek mogelijk. Ook is er natuurlijk gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan kijken hoe de vorderingen zijn van je kind, hoe de oefeningen gaan en indien nodig doen we aanvullende oefeningen. Jij mag aangeven hoeveel behoefte je hebt aan deze live sessies, je ontvangt per consult apart een factuur van 85 euro per sessie (van ongeveer 45 minuten).

2. Online begeleiding; je wordt via beeldbellen extra begeleid door Annemieke. Je kunt dan vragen stellen over het proces en waar je mogelijk tegenaan loopt in het traject. Jij mag aangeven hoeveel behoefte je hebt aan dit contact, je ontvangt per online consult apart een factuur van 40 euro per gesprek (van ongeveer 20 minuten).

Deze vormen van begeleiding zijn waardevol voor ouders. Voor veel ouders is werken met hun eigen kind niet altijd gemakkelijk. Ondersteuning maakt het plezieriger en zorgt dat je optimaal rendement haalt uit dit programma.

3. Schoollicentie: de school schaft eenmalig het programma en de materialen aan en mag het voor meer leerlingen op school gebruiken.
Er wordt gewerkt met een jaarlicentie afhankelijk van het aantal leerlingen waarvoor het ingezet wordt.
Een opstart/instructie sessie door Annemieke is in overleg mogelijk.
Vraag hier een schoollicentie aan.

Ook heb je een set oefenmaterialen nodig, die bestel je hier als apart product en wordt naar je toegezonden per post.

Meld je hier aan voor het programma Lezen in Beweging.

Back To Top