skip to Main Content

Leesrijpheid Onderzoek

Zit je kind in groep 2 en wordt getwijfeld over doorgaan naar groep 3?

Veel kinderen lijken schoolrijp te zijn (voor groep 3), maar deze test laat zien of dat werkelijk zo is. Te vroeg beginnen, levert frustratie en leerproblemen op in de loop van groep 3/4. 

Ik neem een korte lees- en schrijftest af om te kijken of het kind toe is aan het lezen/schrijven zoals dat op school wordt aangeboden.

U kunt bellen of mailen voor het maken van een afspraak of voor meer informatie en vragen.

Back To Top