skip to Main Content

MatriXmethode

De MatriXmethode is een praktische behandelwijze die snel en effectief afrekent met problemen. Deze coachingtechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen, mentale problemen en emotionele problemen. Goede resultaten worden geboekt bij (faal)angst, dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, boosheid, verdriet, stress.

Het doel van de behandeling is het zelf aanpakken en oplossen van de problemen, door gebruik te maken van de eigen kracht, kwaliteiten en potentieel. Wanneer mensen op de juiste manier worden gecoacht, kunnen zij hun eigen, unieke manier van informatie-verwerking vinden, die aansluit bij hun specifieke behoeften. Daardoor zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken. Zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij deze vorm van coaching. Meer informatie vind je op de site van het Matrixmethode instituut: www.matrixmethodeinstituut.nl

Back To Top