skip to Main Content

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht Werken is een krachtige, praktische en in de praktijk bewezen aanpak voor positieve verandering bij mensen, teams en organisaties. Het belangrijkste kenmerk van Oplossingsgericht Werken is dat de focus op de oplossing is gericht en niet op het probleem. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, naar wat goed gaat en wat wel werkt. Gericht op de toekomst in plaats van op het verleden. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je invloed hebt om je eigen leven vorm te geven. De gesprekken zullen plezierig en bevredigend zijn, omdat het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

Back To Top