skip to Main Content

Help! Mijn kind heeft moeite met rekenen!

Ga ook voor de unieke en effectieve aanpak bij Wonderwijs!

De Rekentekening: Een unieke en effectieve manier om ALLE basisschoolregels van rekenen in je hoofd te zetten. Op een voor het kind handige en unieke manier. We beginnen vanaf de basis met als eindresultaat alle rekenregels van groep 1 t/m 8 overzichtelijk in één tekening en in je hoofd opgeslagen.

Kinderen leren een tekening maken om gericht leerstof op te nemen, te verwerken, op te slaan en toe te passen. Daarnaast werken we aan zelfvertrouwen rondom rekenen en het opnieuw ervaren van rekenplezier. In de rekentekening wordt de volgende basiskennis aangeboden: basisrekenen, vier hoofdbewerkingen, tijd, breuken-procenten-decimalen, metriekstelsel. Natuurlijk afhankelijk in welke groep het kind zit. We werken tot waar het niveau van het kind reikt.

De toepassing is universeel, dus in te zetten bij iedere methode, die wordt gebruikt op school.  Na de training direct in te zetten op school en bij het leren.

rekentekening

Voor wie?

Voor kinderen vanaf groep 4 tot en met het voortgezet onderwijs,

  • die vastlopen bij rekenen
  • als goede voorbereiding op de Cito Entreetoets groep 7
  • als goede voorbereiding op de Cito Eindtoets groep 8
  • als goede voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs
  • leerlingen voorgezet onderwijs die vastlopen bij wiskunde doordat de basisregels van het rekenen niet voldoende eigen gemaakt zijn.

Neem gerust contact op bij vragen en voor het maken van een afspraak!

Back To Top