skip to Main Content

Systemisch werk

Systemisch werken heeft tot doel de verstoorde verhoudingen binnen een systeem (gezin, organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Ieder mens maakt deel uit van zijn eigen ‘systeem van herkomst’. Je hebt je eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Wie je bent en hoe jij je gedraagt heeft alles te maken met het verleden. (Opnieuw) contact maken met je eigen plek en het leren kennen van de plek van anderen kan tot veel inzicht en verandering leiden.

In het werken met kinderen, ouders en op school kijk ik ook met een systemische blik naar de situatie. Dit betekent dat ik verder kijk dan alleen de persoon die met een hulpvraag/probleem komt. Iedereen maakt immers deel uit van een gezin, groep, team. Deze omgeving is altijd van invloed op het functioneren van een persoon. Soms blijkt dat een kind symptomen uit die het gevolg zijn van het niet lekker functioneren van iemand anders uit het systeem. Deze methodiek kan dat aan het licht brengen en zo tot (nieuwe) inzichten leiden.

Lees meer over systemisch werk..

Back To Top