skip to Main Content

Help! Mijn kind is niet goed in spelling!

Ga ook voor de unieke en effectieve aanpak bij Wonderwijs!

De Taaltekening: Een unieke en effectieve manier om ALLE basisschoolregels van taal (spelling, grammatica en begrijpend lezen) in je hoofd te zetten. Op een voor het kind handige en unieke manier. We beginnen vanaf de basis met als eindresultaat alle taalregels van groep 1 t/m 8 overzichtelijk in één tekening en in je hoofd opgeslagen.

Kinderen leren een tekening maken om gericht leerstof op te nemen, te verwerken, op te slaan en toe te passen. Daarnaast werken we aan zelfvertrouwen rondom taal en het opnieuw ervaren van taalplezier.

In de taaltekening wordt de volgende basiskennis aangeboden: basisspelling, werkwoordspelling, ontleden, begrijpend lezen. Natuurlijk afhankelijk in welke groep het kind zit. We werken tot waar het niveau van het kind reikt.

De toepassing is universeel, dus in te zetten bij iedere methode, die wordt gebruikt op school.  Na de training direct in te zetten op school en bij het leren.

Voor wie?

In mijn praktijk werk ik met deze aanpak met kinderen vanaf groep 4 tot en met het voortgezet onderwijs,

  • die vastlopen bij taal en/of spelling
  • als goede voorbereiding op de Cito Entreetoets groep 7
  • als goede voorbereiding op de Cito Eindtoets groep 8
  • als goede voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs
  • leerlingen voorgezet onderwijs die vastlopen in de talen doordat de basisregels van de Nederlandse taal niet voldoende eigen gemaakt zijn.

Ben je leerkracht, IB-er of RT-er en wil je zelf leren werken met de taal- en rekentekening?
Kijk hier voor het cursusaanbod.

Neem gerust contact op bij vragen en voor het maken van een afspraak!

Back To Top